Asociacija „Visuomenė be sienų” yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti įvairių pažiūrų politika, kultūra bei socialiniais procesais besidominčius jaunus žmones ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Steigėjai siekia skatinti aktyvesnį visuomeninį gyvenimą, remti jaunimo pilietines, kultūrines, menines iniciatyvas, suteikti viešąją erdvę jaunimo nepriklausomo požiūrio išsakymui, ugdyti jaunimo kritinį ir analitinį mąstymą, įvairių politinių procesų tiek valstybės vidaus, tiek tarptautinių santykių srityse, pažinimą, propaguoti ir puoselėti žmogaus teises ir laisves, akcentuoti žmogiškojo orumo ir vertės suvokimą, skatinti jaunimą domėtis Lietuvos ir Europos politine, kultūrine istorija ir dabartine situacija, ateities tendencijų prognozėmis, vykdomais visuomeniniais ir meno projektais.

To siekiama plėtojant ryšius su panašių tikslų siekiančiomis jaunimo organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, valstybinėmis institucijomis, kultūros ir meno įstaigomis, asociacijomis, labdaros fondais, verslo struktūromis, visuomenės informavimo priemonėmis ir privačiais asmenimis, užsiimant laikraščių, informacinės medžiagos ir kita leidyba bei publikavimu internete, inicijuojant ir organizuojant seminarus, konferencijas, susitikimus, diskusijas, konkursus, mokymo kursus ir kitus viešus renginius.

Rodyk draugams